قوانین

کتاب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1403 (در امور مدنی)

کتاب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1403 (در امور مدنی)

کتاب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1403, جهانگیر منصور, دیدآوربرشی از کتاب:باب سوم - د..

به روز شده 1403/01/27

68,000 تومان 80,000 تومان

کتاب قانون مجازات اسلامی 1403

کتاب قانون مجازات اسلامی 1403

فصل دوم - قواعد عمومی دیه اعضاءماده ۵۵۸ در جنایت غیر عمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصا..

به روز شده 1403/02/2

105,000 تومان 140,000 تومان

کتاب قوانین آئین دادرسی کیفری 1403

کتاب قوانین آئین دادرسی کیفری 1403

کتاب قوانین آئین دادرسی کیفری, جهانگیر منصور, دیدآوربرشی از کتاب:بخش سوم - دادگاه های کیفری رسیدگی ..

به روز شده 1403/01/27

119,000 تومان 140,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی 1403

کتاب قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی 1403

کتاب قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی, جهانگیر منصور, دیدآوربرشی از کتاب:ماده ۵۵ دارنده مجوز مرکز م..

به روز شده 1403/01/29

112,500 تومان 150,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات استخدامی 1403

کتاب قوانین و مقررات استخدامی 1403

 کتاب قوانین و مقررات استخدامی 1403, جهانگیر منصور, دیدآوربرشی از کتاب:ماده ۷۵ انتقال مستخدمین..

به روز شده 1403/01/25

127,500 تومان 170,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات بیمه 1403

کتاب قوانین و مقررات بیمه 1403

- خسارت همگانیبه موجب این بیمه خسارات همگانی و هزینه های نجات که به منظور پیشگیری از خسارت یا در ارت..

به روز شده 1403/02/11

217,500 تومان 290,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات ثبتی 1403

کتاب قوانین و مقررات ثبتی 1403

کتاب قوانین و مقررات ثبتی,1403, جهانگیر منصور, حسین زارعی, دیدآوربرشی از کتاب:ماد ۱۷۵۵ در صورت مفقو..

به روز شده 1403/01/25

142,500 تومان 190,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام 1403

کتاب قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام 1403

 کتاب قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام, جهانگیر منصور, دیدآوربرشی از کتاب:آئین نامه نحوه ا..

به روز شده 1403/02/1

93,750 تومان 125,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تامین اجتماعی 1403

کتاب قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تامین اجتماعی 1403

کتاب قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تامین اجتماعی, جهانگیر منصور, حسین زارعی, دیدآوربرشی از کتاب:ما..

به روز شده 1403/01/25

120,000 تومان 160,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری 1403

کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری 1403

کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری, جهانگیر منصور, دیدآوربرشی از کتاب: تبصره ۲ هرگونه..

به روز شده 1403/02/8

217,500 تومان 290,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف 1403

کتاب قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف 1403

 کتاب قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف 1403, حسین زارعی, دیدآوربرشی از کتاب: ۷۶ ..

به روز شده 1403/01/25

45,000 تومان 60,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مواد مخدر 1403

کتاب قوانین و مقررات مواد مخدر 1403

خرید آنلاین کتاب قوانین و مقررات مواد مخدر 1403, جهانگیر منصور, دیدآوربرشی از کتاب: دستور العمل..

به روز شده 1403/02/8

90,000 تومان 120,000 تومان

کتاب قوانین چک, سفته, برات 1403

کتاب قوانین چک, سفته, برات 1403

کتاب قوانین چک, سفته, برات, جهانگیر منصور, حسین زارعی, دیدآوربرشی از کتاب:آئین نامه اجرایی تبصره (۱)..

به روز شده 1403/01/29

52,500 تومان 70,000 تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)